Kování plastových oken

Kování MACO

Kování MACO  zajišťuje dlouhou životnost jakož i funkčnost celého okna díky:

  • v základu dvěma bezpěčnostním uzavíracím bodům ( jednomu nahoře a jednomu dole )
  • samoseřizovacím OS uzávěrům ( hříbkové čepy se automaticky přizpůsobí toleranci rozteče mezi křídlem a rámem )
  • regulovatelnému kování ve všech směrech
  •  zvýšené bezpečnosti u oken – 2 ks bezpečnostních uzávěrů v základu
  • povrchové úpravě kování, které překračuje podmínky norem s dostatečnou rezervou
  • pojistce chybné manipulace ( je integrována v každé OS převodovce )

Kliky SYSTEM SECUSTIK (bezpečnostní klička za příplatek)

Vhodný doplněk pro celoobvodové kování Systém Secustik je chráněn ochranou známkou a patentem. Okenní kliky Secustik mají patentovaný blokovací mechanismus jako integrovanou záruku bezpečnosti. Tento mechanismus znemožňuje neoprávněné posunutí okenním kováním zvenku. Spojovací prvek mezi klikou a čtyřhranem přitom působí jako „mechanická dioda“. To sice umožňuje normální ovládání okenní kliky zevnitř, ale blokuje kliku v případě, že se někdo pokusí s okenní klikou manipulovat zvenku pomocí kování.

Tím kliky plní požadavky podle AhS RAL-RG607/13. Při otáčení klikou Secuistik o 180° z uzavřené polohy do výklopné polohy blokovací mechanismus zapadává se slyšitelným cvakáním do speciálních drážek – to je slyšitelné plus pro větší bezpečnost oken.

Zvuk

Takto vzniká typický zvuk klik Secustik, patentovaný blokovací mechanismus okenní kliky Secustik. Při otáčení okenní klikou zapadávají pružně uložené zajišťovací kolíky přesným cvaknutím do speciálních drážek v pouzdře – tím vzniká typický zvuk Secustik – slyšitelné plus pro bezpečnost. Během otáčivého pohybu jsou zajišťovací kolíky pomocí spojovacího prvku unášeny k dalším drážkám, do kterých opět slyšitelně zapadnou.

Bezpečnost

Při pokusu o vloupání jsou zajišťovací kolíky spojovacím prvkem zatlačeny do drážek v pouzdře. V této poloze kolíky účinně brání otočení okenní klikou zvenku. Okenní klika se zablokuje a zmaří pokus o vloupání. Systém Secustik je chráněn ochrannou známkou a patentem.

CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ DOKÁŽE OCHRÁNIT VÁŠ DŮM.

LETNÍ A ZIMNÍ VENTILACE


Výhody

Umožňuje Vám, abyste sami určovali polohu vyklopení okna podle roční doby a potřeb větrání.

Zmenšené vyklopení křídla v zimní větrací poloze snižuje zatížení vnějším hlukem, snižuje ztrátu energie větráním. Zmenšením úhlu vyklopení se nemůže déšť dostat až na vnitřní ostění. Integrovaná přídavná pojistka zabraňuje samovolnému přivření vyklopeného okna, např. průvanem.

Dodatečné vybavení větráním na již zamontovaném okně s kováním je možné bez vynaložení velkých nákladů.

Letní větrání

Křídlo je možné vyklopit do obvyklé výklopné vzdálenosti 160 mm – tím je umožněna dostatečná výměna vzduchu pro příjemné klima v místnosti i při malých rozdílech tlaku. Volitelné nastavení aktivované nebo deaktivované polohy je libovolně možné.

Zimní větrání

Pro zimní polohu větrání je ventilace aktivována jednoduchým způsobem – bez použití nástroje. Malá vzdálenost vyklopení cca 40 mm se nabízí obzvlášť pro podzimní a zimní měsíce a je dostatečná pro velkou výměnu vzduchu při velkých rozdílech tlaku. Díky omezené vzdálenosti vyklopení jsou minimalizovány tepelné ztráty vzduchu a tím i energetické náklady.