Servis - čištění

Doporučení pro čištění a údržbu izolačních dvojskel

Sklo je díky své povaze velmi trvanlivé, tvrdé, a snadno udržovatelné. Respektováním pokynů uvedených v tomto dokumentu můžete zajistit, aby sklo zůstalo čisté a zářivé po mnoho let.

Běžný režim čištění.

Ve většině případů je možné sklo umýt velkým množstvím čisté vody. Někdy lze do vody přidat trochu neutrálního saponátu nebo vhodného komerčního čistícího prostředku. Rovněž se používají stěrky nebo k tomuto účelu speciálně navržené tkaniny.

Po vyčištění je třeba sklo opláchnout čistou vodou a vodu setřít stěrkou.

Četnost mytí.

To, jak často musí být sklo čištěno, závisí na podmínkách okolního prostředí a na úrovni znečištění. Sklo je špinavější v prašných průmyslových oblastech, v oblastech se silnou silniční dopravou, v blízkosti moře, a v případech kdy není vystaveno častému působení deště. Určitou roli může hrát rovněž to, že nejsou aplikována určitá preventivní opatření při návrhu fasády nebo při instalaci. Sklo musí být čištěno dostatečně často, tak aby postačoval běžný režim čištění jak je uvedeno výše. Doporučená minimální frekvence čištění je šest měsíců.

Speciální režim čištění.

Jestliže je běžné čištění nedostatečné, mohou být podniknuty další kroky:

 • Odstraňte mastné skvrny a ostatní organické nečistoty pomocí rozpouštědel jako jsou například izopropyl-alkohol nebo aceton, aplikovaných pomocí jemné a čisté tkaniny.
 • Odstraňte ostatní zbytky lehkým leštěním s použitím suspenze oxidu céru ve vodě (100 až 200 gramů na litr.)
 • Důkladně opláchněte a následně pokračujte s běžným režimem čištění.

Počáteční čištění po instalaci skla (konec projektu).

Když je sklo čištěno poprvé po jeho instalaci (konec projektu), může být obzvláště špinavé.
Doporučujeme provést následující kroky:

 • Odstraňte co nejrychleji nálepky a korkové proložky.
 • Proveďte důkladné opláchnutí, abyste odstranili v maximální možné míře prach.
 • Proveďte čištění v běžném režimu.
 • Překontrolujte jakékoliv zbývající mastné stopy.
 • Velmi pečlivě odstraňte většinu jakýchkoliv zbývajících usazenin, těsnících směsí, tmelu, cementu, apod. K tomu použijte speciálně navrženou škrabku nebo holicí žiletku. Existuje zde velmi vysoké riziko poškrábání skla. Proto vždy postupujte s vysokou opatrností!
 • Toto riziko je vysoké zejména u skel s povlakem.
 • Tam kde je to nutné, proveďte speciální režim čištění.

Speciální instrukce pro skla s povlakem.

Skla s povlakem – speciálně skla „Stopsol“ a „Sunergy“ – mají na svém povrchu nanesen povlak z kovových oxidů. Takovéto povlaky jsou velice odolné a trvanlivé.

V případě, že tento povlak je umístěn na vnitřním povrchu jednotky izolačního zasklení (pozice 2 nebo pozice 3, tj. v kontaktu se vzduchovou/plynovou výplní), nemusí být aplikována žádná speciální preventivní opatření.

V případě jednoduchého zasklení, nebo v případech kde povlak je umístěn na vnějším povrchu jednotky izolačního zasklení (pozice 1 – externí strana budovy, nebo pozice 4 – interní strana budovy) jsou rovněž vhodné oba výše popsané režimy tj. běžný režim čištění a speciální režim čištění. Nicméně musíte mít na mysli to, že myjete transparentní a velice tenký kovový povrch.

Pamatujte:

 • Jakékoliv poškrábání poškodí povrch povlaku a nemůže být opraveno.
 • Jakékoliv nadměrné mechanické ošetření může vést k odstranění povlaku v lokalizovaných oblastech.
 • Zamezte jakémukoliv kontaktu povlaku s kovovými předměty.
 • Zamezte působení jakýchkoliv chemikálií, které by mohly napadat (reagovat s pokovenou vrstvou) povrch a způsobit jeho neopravitelné poškození.
 • V důsledku toho musíte věnovat speciální pozornost respektování pokynů preventivních opatření stanovených v tomto dokumentu.
 • V oblastech s vysokými hladinami znečištění jsou hlavní věcí způsob ošetření a proto jsou výrobky dodávané zkušenými profesionály.

Poznámka:

Skla s povlakem „Solarbel“ musí být čištěna výhradně s použitím běžného režimu čištění.

Prevence.

Podniknutí kroků k prevenci vzniku nečistoty je nejlepším způsobem, jak předcházet problémům s čištěním a snížit náklady na čištění.

V průběhu fáze projektování:

 • Ujistěte se, že systémy pro odvádění a odtok vody jsou vhodně umístěné a zamezují odvedení/odtoku znečištěné vody přes sklo. Voda stékající po cihelném zdivu, betonu, zinku, materiálech zastřešení apod. má tendenci shromažďovat znečišťující látky.
 • Ujistěte se, že je možno získat ke sklu takový přístup, který umožňuje provést čištění skla.

V průběhu fáze instalace:

 • Zamezte opadavání omítky, betonu, rzi, nadměrného prachu, apod.
 • Zamezte znečištění a postříkání barvami, prostředky pro ošetření fasád, apod.
 • Zabraňte tomu, aby se odlétající kousky kovu při sváření nebo broušení dostaly do kontaktu se sklem. Takovýto typ poškození je neopravitelný!
 • Tam kde je to nutné, chraňte sklo pomocí plachty nebo plastové fólie. Přitom se ujistěte, že je zajištěna suchá a dobře větraná vzduchová mezera.
 • Nepoužívejte těsnící prostředky, tmely, oleje, silikony, apod., které zanechávají na skle „šmouhy“.
 • Dodržujte instrukční manuály.
 • Respektujte instrukce pro zasklívání.

Rady a tipy.

 • Veškeré výrobky obsahující kyselinu fluorovodíkovou nebo deriváty fluoru jsou zakázány, protože mohou zničit povlak a povrch skla.
  Vysoce kyselé a zásadité výrobky jsou zakázány, stejně jako abrazivní výrobky.
 • Zajistěte kompatibilitu mezi používanými výrobky a ostatními komponentami (těsnící prostředky, nátěrové hmoty použité na rámu, hliník, kamenný obklad, apod.).
 • Dodržujte instrukční manuály. V případě jakýchkoliv pochyb kontaktujte výrobce.
 • Při provádění speciálního režimu čištění vždy začněte zkouškou na malé ploše.
 • Mytí skla neprovádějte v době, kdy je sklo plně vystaveno ozáření sluncem. Je nutno vyhnout se mytí skla, které je příliš studené nebo příliš horké.
 • Využijte mytí skla ke kontrole těsnění, odvodnění, a rámu.
 • Ujistěte se, že tkaniny, hadry, stěrky a ostatní nástroje jsou vždy v dobrém stavu.