Servis - obsluha a údržba

Plastová okna, dveře a doplňky potřebují pravidelnou údržbu. Touto údržbou a také správnou obsluhou zajistíte bezchybný provoz a delší životnost výrobku.

ČIŠTĚNÍ RÁMŮ A KŘÍDEL

 • Objednatel by měl pečlivě odstranit zbytky ochranné folie z oken nejpozději do 1 měsíce ode dne montáže.
 • Zbytky malty po stavební činnosti je nutné odstraňovat z oken velmi opatrně, nikdy ne nasucho, ale za vydatného smáčení vodou s malou dávkou mycího tekutého prostředku.
 • K čištění je třeba používat vždy jen běžné čisticí prostředky s nízkou agresivitou!!

ČIŠTĚNÍ SKEL

 • Prvních čtyři až pět mytí skel je nutno provádět pouze čistou vodou a následně Okenou nebo jiným obdobným přípravkem na bázi alkoholu.
 • Nesmí se používat odmašťovací prostředky, které samy obsahují mastnotu (JAR apod.).

PREVENCE ROSENÍ SKEL

 • U všech typů platových oken a dveří může docházet v chladném období k rosení oken zevnitř místnosti. Vodní páry vzniklé uvnitř domu, které nemají díky těsnosti okna kudy uniknout se srazí na nejchladnějším místě domu. Stává se tak většinou u oken, ať už je osazeno jakýmkoliv sklem u starých vlhkých domů, novostaveb, v místnosti málo vytápěné nebo v místnosti s vysokou vlhkostí. Dále může docházet také k rosení skel zvenčí, je to opět zapříčiněno srážením vodních par na chladném skle. K tomuto jevu dochází u izolačních dvojskel s vyššími izolačními vlastnostmi, kdy vnější sklo není ohříváno únikem tepla zevnitř místnosti. Tyto jevy jsou individuální a nevztahuje se na ně záruka.

Zabránit nebo snížit rosení oken lze:

 • Intenzivním větráním (min. 3x denně 5 minut).
 • Žaluzie by měly být vytaženy.
 • Záclona by neměla bránit proudění vzduchu k oknu (kratší).
 • Parapet by neměl bránit proudění vzduchu (neměl by zakrývat radiátor).
 • Pod oknem by měl být radiátor, aby teplý vzduch proudící od něj nahoru osušoval okno.
 • Na parapetní desce by neměl být žádný zdroj vlhkosti (květináče apod.).
 • Používáním digestoře (odsavač par) v kuchyni.
 • Zvýšením teploty v místnosti (teplý vzduch absorbuje více vlhkosti).
 • Omezením zdroje vlhkosti v domě (zvlhčovače apod.).

ČIŠTĚNÍ OBVODOVÉHO KOVÁNÍ

 • Po montáži a následných zednických pracích je nutno zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu.
 • Při čištění obvodového kování nepoužívejte prostředky způsobující korozi kovů (SAVO apod.).
 • K čištění používejte např. hadřík a kartáč.
 • K odstranění nečistot z kování a drážky kování je možno použít vysavač.
 • Je třeba 1x za půl roku (nebo dle používání) po předchozím vyčištění obvodového kování namazat všechna pohyblivá místa.
 • K mazání používejte bezbarvou vazelínu, silikonový nebo jiný řídký olej.
 • K ochraně těsnění používejte silikonový olej.

ČIŠTĚNÍ ŽALUZIÍ A SÍTÍ

 • Žaluzie má ve své horní liště ovládací mechanismus, který musí zůstat čistý, jakékoliv nečistoty je mohou poškodit.
 • Lamely žaluzií a sítě čistěte od prachu a jiných nečistot utřením, vysátím nebo vlhkým hadrem.
 • Nepoužívejte rozpouštědla a abrasivní prostředky.

Upozornění pro žaluzie a sítě:

 • Za ovládací řetízek se nesmí nikdo a nic věšet.
 • Řetízek ovládejte pouze přiměřenou silou, aby nedošlo k jeho přetržení.
 • Neprolamujte lamely žaluzie mohlo by dojít k jejich deformaci (např. při čištění).
 • Na upevněné sítě netlačte mohlo by dojít k jejich protržení, poškození nebo vypadnutí.